1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16

onderstaand de agenda voor de komende vergadering

 1. opening
 2. samensteling agenda
 3. notulen vorige vergadering
 4. onderwerpen
 5. rondvraag
 6. sluiting
laten we de volgende vergadering de volgende onderwerpen niet vergeten:
 1. opening
 2. samenstelling agenda
 3. notulen vorige vergadering
 4. onderwerpen
  1. milieu
  2. nieuwe leden
  3. vergaderdata
 5. rondvraag
 6. sluiting